Overzicht

  • Bijeenkomst 1 dinsdag 7 juni 2022
    16:00 - 17:30 uur
  • Locatie Middelburg
  • Adres Nehalennia SSG | Kruisweg 2, 4335 CT Middelburg
  • Max. aantal deelnemers 12
  • Uiterste inschrijfdatum maandag 23 mei 2022
  • Meer informatie? info@fit2workzeeland.nl

Inhoud

Praktisch oefenen met de theorie van het aanspreken op gedrag.

Doelen en opbrengsten

 

Trainer
Judith Sprangers

P&O adviseur bij Welzijn Middelburg