Overzicht

  • Bijeenkomst 1 donderdag 9 juni 2022
    16:15 - 17:42 uur

Inhoud

In 3 stappen ga je als deelnemer onderzoeken of jij nog wel op je plek zit in werk. Je onderzoekt je talenten, je drijfveren (dat wat jou motiveert) en je bepaalt de eerste acties om lekker(der) in werk te zitten of je een beeld te vormen van toekomstig werk. Voor iedereen die behoefte heeft even na te denken over het werk, om helder te krijgen wat je kunt doen om het werkgeluk op peil te houden en doelgericht actie wil ondernemen. Wat vind ik ook alweer belangrijk in werk en vind ik het er nog wel? Benut ik mijn talenten wel volop? Waar wil ik naar toe groeien? Wat zijn eerste kleine acties om nog meer plezier uit werk te halen, mezelf te ontwikkelen? Of wat heb ik nodig als eerste stappen richting ander werk in onderwijs, zorg of welzijn?

Doelen en opbrengsten

Zicht op talenten die je wilt (blijven) inzetten in werk en op dat wat jou drijft in werk. Zit je daarmee lekker op je plek, hoe houd je je werkgeluk dan op peil? Je eerste acties. Zit je niet meer op je plek, dan weet je nu wat belangrijk is om terug te zien in je nieuwe werkplek. En ook hier bepaal jij je eerste acties. Kortom: je staat bewust(er) stil bij je huidige werk en gaat op zoek naar nieuwe energie, goede balans en nog meer werkplezier om alles uit jezelf of het werk te halen. Of je gaat juist bewust(er) aan de slag met je eerstvolgende loopbaanstap en de vraag hoe dat werk eruit mag komen te zien.

Trainer
Maurice van Dijk

Maurice van Dijk, de heren van werk

Het resultaat van ons werk is … werk! Want dat is wat wij doen: werkzoekenden, werkswitchers en ondernemers helpen met het vinden van werk. Of juist mensen beter maken in het doen van hun werk, medewerkers helpen optimaal te kunnen functioneren en talenten volledig te benutten binnen de organisatie. Wij maken loopbaan-, persoonlijke en ondernemerscoaching vanzelfsprekend voor bedrijven en particulieren, betaalbaar en helder.

Zoals wij het zelf zeggen: Maurice is er voor het coachen van de persoon. Elton zorgt ervoor dat die persoon door de markt wordt ontdekt. En die combi is goud waard. Inmiddels zijn we gegroeid met een team van zelfstandig coaches. Allen vakidioten, ieder met eigen specialisaties. We werken vanuit drie diepgewortelde kernwaarden: raken, gunnen en verbinden vanuit vakmanschap. Hierdoor krijgen mensen zelf het heft in handen van hun loopbaan, ondernemerschap en ontwikkeling. ‘Duurzamer inzetbaar’ krijgen we het niet. Meer over ons, het team en onze opdrachtgevers lees je op deherenvanwerk.nl/over-ons