Manteling is een welzijnsorganisatie die op Walcheren actief is. We ondersteunen mantelzorgers door het bieden van een luisterend oor, het geven van informatie, het doorverwijzen naar de juiste instanties, het organiseren van trainingen en cursussen, ontspannende activiteiten en lotgenotencontact, de uitvoering van de mantelzorgwaardering, het noodfonds en respijtzorg bieden door de ij

Foto 1; Anja Minnaard, coördinator Vriendendienst (maatjesproject voor mensen met psychische kwetsbaarheid), deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Foto 2; Silvia Lipman, mantelzorgondersteuning, coördinator VPTZ-thuis, PR

Meer informatie is te vinden op:

www.mantelingwalcheren.nl

Wij zijn bereikbaar op 0118 553530