Wat is Fit2Work?

November 2019 hebben drie partijen (Gors, Viazorg en Respont, in 2020 is Juvent toegevoegd) het initiatief genomen een project op te zetten rondom het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, voor de gehele sectoren onderwijs, zorg en welzijn in Zeeland.

Fit2Work is gestart vanuit de intentie om iets inspirerends en concreets aan te bieden t.b.v. vitaliteit en duurzame inzetbaarheid: een concreet aanbod ter ondersteuning en vertaling van het vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid van de deelnemende organisaties, gericht op de medewerker op de werkvloer.

In veel organisaties wordt ingestoken op vitale en betrokken medewerkers die regie nemen over hun loopbaan, die duurzaam inzetbaar zijn, deskundig in hun werkgebied en zich willen binden aan de werkgever, maar in veel van deze organisaties is het een uitdaging om deze thema’s te vertalen naar de werkvloer.

Fit2Work heeft de volgende ambities:

• De vertaalslag te maken van beleid op duurzame inzetbaarheid naar de werkvloer
• Het inspireren van collega’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werken en vitaliteit
• Verbinden van de Zeeuwse werkende inwoners
• Leren van en met elkaar
• De organiserende en deelnemende organisaties profileren als “goede werkgevers”.

Goede werkgevers die omzien naar hun medewerkers en inzetten op duurzame inzetbaarheid. Dit zal grotendeels binnen de organisaties gestalte moeten krijgen; door het (uit)voeren van een vitaliteitsbeleid, het investeren in de medewerkers, het mogelijk terug dringen van het (ziekte) verzuim en het beschikbaar stellen van mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing.

Fit2Work levert graag een bijdrage aan de uitvoering van het eigen beleid door een focusweek te organiseren en een jaarprogramma te ontwikkelen en aan te bieden.

Fit2work jaarprogramma:

• Doorlopende aandacht van de organisaties én management/bestuur voor medewerkers, totaalaanpak vitaliteit in iedere organisatie en follow up door aanbod door het hele jaar heen
• Verankering en vergroten effect van Fit2Work focusweek
• Bieden van mogelijkheden om sector collega’s te ontmoeten/ervaringen delen
• Nog meer beleving van sámen met verschillende organisaties voor (behoud van) onze eigen medewerkers: energie en passie bij de organisatie en deelnemende organisaties (HR, vitaliteitscoaches ed)
• Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid

 

Succesfactoren

 • Het gezamenlijk aanbieden van activiteiten onder de noemer Fit2Work, creëert een groter aanbod wat organisaties alleen niet voor elkaar krijgen
 • Door alle organisaties met elkaar te verbinden op dit thema ontstaat een netwerk en partnerschap
 • Vanuit de netwerkontwikkeling is er de gelegenheid tot elkaar inspireren, leren van elkaars good practices
 • Door zoveel mogelijk te werken met lokale trainers steunen we deze sector en besparen we op het gezamenlijk inkopen

Fit2WorkFocusWeek

 • Elk jaar een fysieke week

Dinsdag         Walcheren                     15:00-21:00 uur

Woensdag      Zeeuws Vlaanderen   15:00-21:00 uur

Donderdag     Oosterschelderegio     15:00-21:00 uur

 • Week van de vitaliteit staat in het teken van ervaren, doen, weten, beleven, bewegen, loslaten. Daarin is er aandacht voor bijvoorbeeld gezonde voeding, mantelzorg, gezonde leefstijl, betekenisvol leven, grenzen stellen, veiligheid.
 • In deze week worden op 3 verschillende (eigen) locaties diverse workshops verzorgd. Deze locaties bevinden zich op Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws Vlaanderen.
 • De collega’s uit het primaire proces worden uitgenodigd om zich in te schrijven op de workshop naar keuze op locatie naar keuze.
 • De betrokken instanties die meedoen wordt gevraagd een commitment te leveren in de vorm van het leveren van bijvoorbeeld een trainer of een workshopsleider of een locatie/ruimte.
 • Er wordt een vitaliteitsmarkt ingericht die voor iedereen uit het onderwijs, de zorg en de hulpverlening vrij toegankelijk is waar je zowel je lichaam als je loopbaan kunt laten checken.
 • Er worden workshops aangeboden. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld aan hartcoherentie, grenzen stellen, omgaan met overgangsklachten, hoe combineer je mantelzorg met je betaalde baan, zelfverdedigingslessen, bedrijfsyoga etc.

 

De organisatie van Fit2Work is in handen van

Viazorg: Jelmer Holm (j.holm@viazorg.nl)
Ozeo:      Geralda Jansen (g.jansen@ozeo.nl)
Juvent:    Dalilah van Nek (Dalilah werkt voor Lesgeven in Zeeland en adviseert en denkt mee)
Gors:       Jan de Rooij (Jan is onze mede grondlegger en fungeert als morele supporter)

Wij werken nauw samen met:

 • Zeeuwse Zorg Coalitie
 • Werken voor Zeeland
 • Lesgeven in Zeeland
 • Actiekring Behoud van Viazorg