Fit2Work werkt op basis van commitment

Door de deelnemende organisaties een bijdrage te laten leveren in de vorm van een locatie, een trainer of een sponsoring kunnen organisaties zonder grote financiële investeringen deelnemen aan Fit2Work. De workshops kunnen aangeboden worden door collega’s of mensen uit het netwerk van de organisaties, mits van kwaliteit. Door al dit aanbod te bundelen is Fit2Work in staat een groot divers aanbod aan workshops aan te bieden waar alle medewerkers van de deelnemende organisaties op in mogen schrijven.

We vragen van de organisaties drie dingen (zie kader hieronder):

  • Workshops: Organisaties kunnen zelf een workshop regelen of een workshop afnemen uit beschikbare workshops vanuit Fit2Work. Hiervoor is een lijst beschikbaar bij de organisatie. Fit2Work kan hier in bemiddelen.
  • Opleuker: Bedrijven die hun dienst of product willen presenteren zonder workshop, tijdens de vitaliteitsmarkt. Opties waaraan gedacht kunnen worden: stoelmasseurs, vitaliteitscoach, studenten van Cios/ HZ; meten is weten, zorginnovaties, wandelcoaches, enz.
  • Zichtbaar en aanwezig zijn met de organisatie: door middel van het aanwezig zijn met een stand zijn alle organisaties vertegenwoordigd op de vitaliteitsmarkt. Op deze manier profileren wij de werkgevers, vullen we de markt, creëren we onderling verbinding en ontmoeting.

Aangezien onze ambities voor dit project alleen maar groeien zien wij graag de deelname van de organisaties die nog niet deelnemen.
Graag gaan we in gesprek om te kijken of en op welke manier jullie kunnen aansluiten bij dit initiatief.

Deelnemende organisaties in 2022

Algemene Basis School Onze Wijs
ADRZ Ostrea
Albero Ozeo
Buurtzorg Prisma scholen
Colon Scalda
de Manteling Stiching Archipelscholen
Elevantio Stichting Revant
Emergis Tragel
Gemeente Goes Viazorg
GGD Zeeland Welzijn Middelburg
Gors Werken voor Zeeland
HZ University of Applied Sciences WVO Zorg
Iriz thuiszorg ZHCO-Periscaldes
Juvent ZorggroepTer Weel
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ZorgSaam
Mondia Scholengroep Zorgstroom